1965 Kitabından Bölümler; Türkiye Bu Günlere Nasıl Geldi?

1965 "Türkiye'de en çok Türkler Kandırıldı! " Elbetteki bir ironi olacak, felsefenin ve sosyolojinin temel kuralları üzerinden yapılan toplum mühendisliği ile hayretler uyandıracak ilişkiler bağlantılar ile doğal sonuçlarını yaşıyoruz. Türk, Kürt, Çerkez, Abhaz, Yezidi ,.. 26 etnik grubun yaşadığı anadolu aslında kültürel zenginliğin yurdu iken toplumu bölme ve çatıştırma adı altında yapılanları tekrardan görmeniz açısından önemli bir kaynak kitaptır. O yüzden Türkiye'de yaşayanlara Türk denir. Türkiye'de en çok Türkiye'de yaşayanlar kandırıldı ; 

1950-1960 yıllarında Küresel Sermayenin yaptıkları

 1. Marshall yardımları ile ilk kez Türkiye Cumhuriyeti’ni Küresel Sermayenin sağladığı borçla tanıştırmıştır.
 2. 8 Ağustos 1951: Halkevleri kapatıldı.
 3. Ağır sanayi hamlesi fabrikaları işlevsizlik içine sokulmuş Dünyada 5 ülkenin yaptığı Uçak fabrikası kapatılmıştır. THY ihalesinin iptal etmesi Nuri Demirağ’ı zor duruma düşürmüş İnönü devletleştirerek kurtarmıştır. 1952 Yılında motor fabrikasına çevrilmiş Menderes döneminde 1954 yılında ise kapatılmıştır. ( 2018 yılında Ankara eski Belediye başkanı hala televizyonlara çıkıp - Uçak Fabrikasını İnönü’nün kapattığını biliyoruz. Yalanını yüzü kızarmadan söylemektedir. CHP bu yalanlarla büyüyen kuşaklara doğru bilgileri anlattırmalıdır.)
 4. Köy Enstitüleri 1954 yılında kapatılmıştır. Ülkenin büyük bir bölümünün köylerde yaşıyor olması ve orada yaşayan kişilerin birçok alanda iyi bir eğitim alması bu şekilde engellenmiştir.
 5. Köy Enstitüsü mezunları Avrupa’ya gitmesi sağlanmış böylelikle kalifiye yetişmiş beyin göçü Avrupa’nın özellikle Türkiye’nin yerine Almanya’nın kalkınması sağlanmıştır. Ayrıca Köy Enstitüsünün eksikliği hissedilmemesi için mezunlarını yurt dışına gönderildiğinden aldıkları iyi eğitimin, daha sonra kötüleştirilecek eğitimle karşılaştırma fırsatı olmadı.
 6. Menderes’in seçim propagandası; ”Sokakta milyonerler dolaştıracağım” idi. Küresel Sermayeden gelen para yandaşlarına dağıtıldı ancak o para verimli kullanılmamıştır. Aynı yardım Almanya’da yapılmış ikinci dünya savaşından sonra taş üstünde taş kalmayan Almanya şimdi G5 ligine girmiştir.
 7. Menderes kendisini getiren bu sisteme daha sonra karşı çıkmış. Özellikle Rusya ile işbirliğine girmeye çalışınca gözden çıkartıldı.
 8. 1950 15 general 150 Albayı emekli ederek askeri sistemi sekteye uğratmıştır.
 9. 1951 yılında Kore savaşına Asker göndererek; Dünyada ülkemiz bağımsız ve tarafsızken. Atatürk’ün kurduğu Sadabat Paktı, Balkan Paktı ve Bağdat paktı ile komşuları ile barış ve güven içinde olması zedelenmiştir. Doğuya karşı Batı tarafında olduğunu göstererek bölünmeye destek vermiştir.
 10. 1951 yılında Türkiye NATO’ya daha girmemişken İncirlik Üssü temelleri atıldı.
 11. 20 Eylül 1951 : Türkiye, Kuzey Atlantik Paktı (NATO)’na kabul edildi.
 12. 1 Ekim 1951 : Hava Harp Okulu kuruldu.
 13. 17 Ekim 1951 : Türkiye’nin, NATO’ya katılmasıyla ilgili protokol Londra’da imzalandı.
 14. 4 Kasım 1951 : İlkokullarda din dersi, ders programına alındı. Din küresel sermayenin sevdiği bir konudur toplumları yönetmek istiyorsan kendilerine hizmet edecek güya alimleri yetiştirir ve hatta sayısını orantısız artırırsınız ve kanser olan sistem gerçek alimleri yalnız bırakma yada dışlayarak istediği “din”
 15. 1952 yılında NATO’ya girerek Finansal bağlanmanın yanında MİT’in temellerinin atıldığı Seferberlik Tetkik Kurulu ve daha sonra Özel Harp Dairesi kurulmuştur. Maaşını Amerika’nın verdiği bu daire askeri sırlar, devlet yapısı, ülke yapısı hakkında bilgilere de ulaşmıştır.
 16. Atatürk’ü koruma kanunu çıkartmıştır. Bölmenin bir şeklidir. Atatürk’ü sevenler ve sevmeyenler diye kurumsal bir eleştiri odağı olmuştur. Ülkesini kuran bir kişiye herkes minnettarken İstiklal Mahkemelerini kurulma gereği ve o mahkemelerce asılan insanların yakınları haricinde Atatürk’ü sevmeyen yoktur ülkemizde. Kalbinde kin olmayan kötülük yapamaz! Bu açıdan şimdi ki siyasetçilerin dedelerinin kimler olduğu önemlidir. Bu konuda araştırmalı olan Ergün Poyraz ve diğer yazarların kitapları önemlidir.
 17. Ekonominin dengesi göz boyama, çalışmaları sürekliliği olmadığı için alınan Borçlar ödenemez hale geldiği için. Önemli bir konumu olan Kıbrıs tartışma konusu olması Kıbrıs’ta huzursuzluk yaratılmıştır.
 18. Toplum içinde “KİN” ekilmeye devam edildi 6-7 Eylül olayları bir örnektir
 19. Menderes tarafından İsmet İnönü’nün devletleştirdiği Uçak Fabrikası, Eskişehir Tank fabrikası, Kırıkkale Silah Fabrikası NATO kriterlerine uymadığı gerekçesiyle kapattı
 20. Türk lirası 2 TL den 9 TL çıkartılan dolar kuru ile tarihinin en büyük devalüasyonunu yapmıştır.
 21. CHP nin kurduğu İmam Hatip Kurslarını İmam Hatip Lisesine çevirerek iltica temellerini o yıllarda attı.
 22. 1956 yılında Atatürk’ün kapattığı Mason Localarını açtı.
 23. 1958 Cezayir bağımsızlığı sırasında çekimser oy kullanarak Küresel Sermaye ye itaatini devam ettirmiştir.

CHP ‘yi sürekli haksız eleştirerek, kapatarak, soruşturmalar açarak toplumda kini aşılamaya devam etmiştir. Atatürk düşmanlığından başka bir şey değildir. Küresel Sermaye savaşta yenemediği Atatürk’ü yaptığı eserleri silerek yenmeye çalışmıştır.

1965 chp atatürk inönü köy enstitüleri menderes

Yorum Yap
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı - Çevre Mühendisi Alpay AYDIN